กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > ๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวัง และบทเรียน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม

๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวัง และบทเรียน

โดย พระไพศาล วิสาโล,ศ. ศิวรักษ์,มธก.๑๘๙
สำนักพิมพ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๙

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved