หน้ารวมบทความ
   บทความ > บุคคล > ปาหนัน บุญ-หลง
กลับหน้าแรก

ปูชนียบุคคลของศิษย์
ปาหนัน บุญ-หลง

พระไพศาล วิสาโล
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

คุณปาหนัน บุญ-หลง  เป็นอาจารย์และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในวงการพยาบาล  แต่ข้าพเจ้ารู้จักท่านเป็นครั้งแรกในอีกฐานะหนึ่ง  คือมารดาของคุณจันทนา  ซึ่งได้นิมนต์ข้าพเจ้าไปแสดงธรรมที่ประเทศเนเทอร์แลนด์เมื่อปี ๒๕๕๘   ตอนนั้นท่านได้ไปเยี่ยมเยือนและพักผ่อนที่บ้านลูกสาว ส่วนข้าพเจ้าและคณะก็ได้ไปค้างแรมที่บ้านคุณจันทนาก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

แม้ได้พบปะสนทนากันในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ข้าพเจ้าก็สัมผัสได้ถึงความสุขของท่าน  เป็นความสุขของคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น รวมทั้งการยกระดับวิชาชีพยาบาล  แม้อยู่ในวัยชรา ท่านก็ยังมีความสุขกับการทำงาน โดยเฉพาะการสอน การเป็นที่ปรึกษา และการให้คำแนะนำลูกศิษย์  ความเมตตากรุณาของท่านเป็นสิ่งที่คนรอบตัวสามารถรับรู้ได้ไม่ยาก

ท่านเป็นตัวอย่างของผู้สูงวัยที่มีความสุข แม้ร่างกายจะเสื่อมถอย  แต่ก็รู้จักวางใจ โดยไม่ทิ้งการทำกิจที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัย  สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงหล่อเลี้ยงท่านในยามปกติ หากยังเกื้อกูลท่านในยามทุกข์  ได้ทราบว่าช่วงที่ท่านป่วยหนัก  ท่านมีความสุขมากเมื่อได้พบปะและสนทนากับลูกศิษย์ที่มาเยี่ยมข้างเตียง 

คุณโยมปาหนันเป็นครูผู้เสียสละทุ่มเทให้แก่ศิษย์  อุทิศตนเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบุญกิริยาที่มีอานิสงส์มาก เชื่อแน่ว่าบุญกิริยาดังกล่าวย่อมส่งผลให้ท่านประสบสุขในสัมปรายภพ  โดยที่ผลงานของท่านจะยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้คนมากมายไปอีกนาน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved