หน้ารวมบทความ
   บทความ > สันติภาพ สันติวิธี > ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ใจสดใหม่
กลับหน้าแรก
ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ใจสดใหม่

ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ใจสดใหม่
พระไพศาล วิสาโล

แบ่งปันบน facebook Share   

ปีใหม่ใคร ๆ ก็อยากได้สิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต แต่ไม่มีอะไรดีกว่าการมีจิตที่ใหม่กว่าเดิม ใหม่เพราะได้ปลดเปลื้องอารมณ์เก่า ๆ ที่สั่งสมในจิตใจ ไม่ว่าความเศร้า ความท้อแท้ ความวิตกกังวล ตลอดจนความโกรธ ความเกลียด พร้อมมองไปข้างหน้าด้วยจิตที่สดใส เป็นจิตที่ไม่ถูกครอบงำด้วยอดีตจนหม่นหมองมืดมน แต่เปิดใจรับปัจจุบันด้วยความรู้สึกสดใหม่สว่างไสว และไม่ยึดติดอารมณ์ใด ๆ ให้หมกหมมจนเป็นพิษแก่จิตใจ

จิตที่สดใหม่นี้แหละที่จะทำให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เป็นปีใหม่ที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่อย่างแท้จริง อีกทั้งยังทำให้ทุกวันเป็นวันใหม่ของชีวิต แม้กิจวัตรประจำวันยังเหมือนเดิม แต่ทุกชั่วโมง ทุกนาที และทุกวินาทีจะใหม่เสมอ สามารถนำประสบการณ์ใหม่ ๆ มาสู่ใจเรา อีกทั้งยังสามารถเปิดใจเราให้เข้าถึงธรรมอันลุ่มลึกได้ทุกขณะ แม้จะยังอยู่บ้านหลังเดิม ขับรถคันเดิม ใช้ของเดิม ๆ แต่ก็มีความสุขทุกขณะ

จิตที่สดใหม่นี้แหละคือพรอันประเสริฐที่พึงหวัง แต่พรชนิดนี้ไม่มีใครให้เราได้ เราต้องสร้างเอง ด้วยความเพียร ด้วยศรัทธาในธรรมและศักยภาพที่มีในตน ขอให้ทุกท่านมีฉันทะในธรรม เปี่ยมด้วยความเพียร ฝึกฝนตนให้มีความตื่นรู้อยู่เสมอ เพื่อเปิดศักราชใหม่ให้แก่ชีวิต ขอให้ทุกท่านเป็นกัลยาณมิตรแก่กัน เพื่อเข้าถึงกัลยาณธรรมอันเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนี้

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved