ปุจฉา-วิสัชนา > พุทโธหรือยุบหนอพองหนอ
กลับหน้าแรก

พุทโธหรือยุบหนอพองหนอ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์เจ้าคะ ..อยากเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องการทำสมาธิค่ะ คือว่า ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมา แต่มีสองวัดที่อาจารย์แนะนำต่างกันค่ะที่วัดหนึ่งแนะนำว่าการฝึกดูลมหายใจ เราจะท่องคำว่า "พุทโธ" ก็ได้ หรือ "ยุบหนอ พองหนอ" ก็ได้ แล้วแต่จริตของแต่ละคนค่ะ แต่อาจารย์อีกวัดหนึ่งท่านสอนว่า ควรจะท่องคำว่า ยุบหนอพองหนอ เพราะเนื่องว่าตัวของเรายังไม่มีบารมี ผู้ที่ท่องคำว่า พุทโธ ควรเป็นผู้ที่มีบารมีแล้ว อย่างเช่นครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ ซี่งจริงๆแล้ว ดิฉันเอง ถนัดท่องคำว่า พุทโธ มากกว่าค่ะ อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์เจ้าค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะ

คำบริกรรมนั้นเป็น เพียงแค่ “อุบาย”หรือวิธีที่ช่วยให้จิตสงบ จะใช้คำใดก็ได้ หากทำแล้วช่วยให้ใจสงบ ก็ถือว่าใช้ได้หรือถูกต้องทั้งสิ้น “พุทโธ” นั้นเป็นคำบริกรรมที่ใช้กันทั่วไป ไม่จำเพาะครูบาอาจารย์เท่านั้น ที่จริงคำบริกรรมนี้ยังเป็นการเตือนใจให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า รวมทั้งตระหนักว่า “พุทโธ” ก็มีอยู่แล้วในใจเรา แต่ยังไม่แก่กล้า รอการบ่มเพาะให้เจริญงอกงามด้วยการภาวนาของเรา แม้กระนั้นก็สามารถปรากฏแก่เราได้หากมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved