ยกภูเขาออกจากใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ busy-day
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : เห็นทั้งข้างนอกและข้างใน
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

สร้างภูมิคุ้มใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นิตยสาร IMAGE พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วางเป็นก็เย็นได้
ภาวัน
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : สมาธิแบบหมูขึ้นเขียง
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
ส่องพระส่องตน : ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน

ผู้เขียน พระวิชิต ธัมมชิโต
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คำสอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ
พระไพศาล วิสาโล

ชนะได้ด้วยไมตรี

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

Spiritual Tips for Meditators

โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ และ พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย Wisdom Audio Visual Exchange , Malaysia
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๕๘

ความสงบอันประเสริฐ
พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : อุบายคลายโกรธ
หลวงพ่อโต พรหมรํสี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
วารสารสุขศาลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๖

เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : เมื่อใจใฝ่หาหญิงสาว
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
มุมมองพุทธต่อกระแสหนังอาบัติ
ข่าวไทยพีบีเอส วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล

รายการชุบแป้งทอด : เกาะชายผ้าเหลือง
ไทยพีบีเอส วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล

ติดตามทาง YouTube

นิตยสาร IMAGE ตุลาคม ๒๕๕๘
ได้ปลาผิดตัว
ภาวัน
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : วิสัยแห่งปราชญ์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

สุขในธรรม สุขในทำ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงพยาบาลเลย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๔
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๙ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ภาวนาเพื่อละ
หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.174
Joyful Life & Peaceful Death

อย่ารบกวนเสียง
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสาร IMAGE กันยายน ๒๕๕๘
ชนะใจด้วยไมตรี
ภาวัน
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ของดีที่แท้จริง
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

ทุกข์เพราะแบก สุขเพราะวาง
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๙ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ลูกน้องของหลวงพ่อคง
หลวงพ่อคง สุวัณณ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
บนเส้นทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

ผู้เขียน รศ.ดร. โคทม อารียา
จัดพิมพ์โดย กลุ่มเพื่อนโคทม อารียา

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : อย่าลืมเณรน้อย
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ตามหาพุทโธ
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

“ใช้กรรม” หรือ “ทำดี”?
พระไพศาล วิสาโล

รำลึกถึงบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พระไพศาล วิสาโล

หนังสือ The Inspirer
2013 80 YEARS Bro. Louis

ทุกอย่างสอนธรรมเราได้ทั้งนั้น
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมบรรยายงานบูชาคุณ
ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ไฟล์เสียง

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ความเข้มแข็งที่แท้จริง
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

ตายแบบไม่เป็นอะไรกับอะไร
พระไพศาล วิสาโล
ธรรมบรรยายเนื่องในวาระครบรอบหนึ่งปี
ของการละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘


เรื่องเล่าเช้าวันพระ : เหนือโลกธรรม
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
รู้ทันมาร
นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๘ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
พระอาจารย์สุเมโธ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๓
นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๘ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
อุบายธรรมและคำสอนหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย วัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง วัดป่ามหาวัน
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๕

เหนือโลก พ้นสมมุติ
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ได้สติเพราะถูกด่า
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

จิตวิญญาณ
เรียนรู้ธรรมะผ่านงานเขียน การเดินทาง แล้วย้อนกลับมามองตน

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
เรื่องและภาพ : สิริรักษ์ บางสุด
นิตยสารครัว
เล่ม ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เย็นกายในร่มไม้ สุขใจในร่มธรรม
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารเอ็มอีเอ ไลฟ์ พลัส

สารโกมล ฉบับที่ ๓ มีค-กค.๕๘
รู้ทันความคิด

พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.170 26 July 2015
Joyful Life & Peaceful Death

เมื่อตัวกูชูคอ
พระไพศาล วิสาโล

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คืออะไร อยู่ที่ไหน
ทำไมจึงเป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่สถานะ ความเป็นอยู่ดีพร้อม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขึ้น๘ค่ำเดือน ๘-๘

เปิดเล่ม ฉบับเตรียมอำลา
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๙
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘

สมถวิล ลือชาพัฒนพร ในความทรงจำ
พระไพศาล วิสาโล

ตามเหล่าซือไทยไปไต้หวัน
เรียนรู้ปัญญาธรรมชาติกับครูเดชา ศิริภัทร

ผู้แต่ง นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
สำนักพิมพ์ ศยาม

คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

ไปร่วมงานบวช จะได้บุญมากกว่านั่งสมาธิภาวนาหรือไม่

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  แรม  ๑๕  ค่ำเดือน ๘ 

รังสีแห่งธรรม

เขียนโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ
คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตวาดใส่อัตตา
พระไพศาล วิสาโล

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๘

เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร
พระไพศาล วิสาโล

โดนระรานทั้งทางกาย และวาจา ควรทำอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ขึ้น  ๑๕  ค่ำเดือน ๘

จากพระไพศาล วิสาโล ถึง กลุ่มดาวดิน
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสาร IMAGE มิถุนายน ๒๕๕๘
เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน
ภาวัน

รักษาศีลข้อ ๓ อย่างดี ทำไมยังทุกข์เรื่องความรัก เป็นเพราะกรรมเก่าหรือไม่?

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๗

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.165 10 May 2015
True Story

เหมือนเกิดใหม่อีกครั้ง
ความคิดเห็นจากพระไพศาล วิสาโล

ธรรมกลางป่า สุขกลางใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.166 26 May 2015
Joyful Life & Peaceful Death

ความปรารถนาที่ถูกมองข้าม
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสาร IMAGE พฤษภาคม ๒๕๕๘
ความทรงจำลื่นไหล
ภาวัน

ธรรมชาติสนทนา

ภาพวาดดินสอ โดย ครองศักดิ์ จุฬามรกต
สำนักพิมพ์ อาศรมศิลป์

คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

อยากทำตามฝันของตัวเอง แต่แม่ไม่อนุญาตให้ทำ หากตัดสินใจจะทำจะเป็นลูกอกตัญญูไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
แรม  ๘  ค่ำเดือน ๖

ธรรมะกับการทำงาน

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
จาก HR Magazine
vol. 13 No. 148 April 2015

รายการบรรยายธรรม

-

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

-

รวมบทความและไฟล์เสียงรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

รวมเรื่องเล่ารำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน

บทความเพิ่มเติม
-
หลวงพ่อคำเขียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก
พระครูสุภาจารวัฒน์ วัดท่าลาด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ธรรมเทศนางานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

23 สค. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
24 สค. พระอาจารย์เอนก เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
25 สค. พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส สกลนคร
26 สค. หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล วัดชัยชุมพล ชัยภูมิ
26 สค. พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
27 สค. พระราชภาวนาวนาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
28 สค. พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาทีโป วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
29 สค. พระอาจารย์มหาดิเรก พุทธยานันโท เจ้าอาวาสวัดแพร่แสงเทียน แพร่
30 สค. พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
30 สค. พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
31 สค. พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
1 กย. หลวงปู่กรม ถาวโร วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
2 กย. พระอาจารย์สุปัน สุมงฺคโร วัดโนนสูงสะอาด ชัยภูมิ
3 กย. พระอาจารย์ตงหมิง ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ชัยภูมิ
4 กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
5 กย. พระอาจารย์ล้วน เกสโร เจ้าอาวาสวัดป่าอกาลิโก บุรีรัมย์
6 กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต


รำลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ :
วิปัสสนาบนหน้าข่าว โดยพระไพศาล วิสาโล
บันทึกหน้าสุดท้ายหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

หนักแน่นมั่นคงบนวิถีธรรม
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ทำวัตรเช้า ณ ศาลาหอไตร

หลวงพ่อคำเขียนจากไปแต่ตัว
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วัดภูเขาทอง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ในงานศพหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

รำลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระไพศาล วิสาโล
ชีวิตและงานของพระครูบรรพตสุวรรณกิจ
โดย พระไพศาล วิสาโล
หลวงพ่อคำเขียนกับความเปลี่ยนแปลงที่ท่ามะไฟหวาน
โดย พระไพศาล วิสาโล

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ผู้เป็นสมณะ

พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
แสดงธรรมงานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดภูเขาทอง

ผู้ยืนยันสัจธรรม

พระเอกวีร์ มหาญาโณ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

การอาพาธและการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ชีวิตและการงานของหลวงพ่อคำเขียนในช่วงแรก

พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

การอาพาธและการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
(ไฟล์เสียง)

พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป
เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)

หลวงตากรม ถามวโร
หลวงตากรม ถามวโร เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)

แม่ชิวิภาพรรณ นาคแพน
แม่ชีวิภาพรรณ นาคแพน เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)


วิชัยรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน
วิชัย นาพัวเล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)


ประสบการณ์การดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พญ. นวพร ตันศิริ

อายุรแพทย์โรคเลือด
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved