เข้าสู่หน้าหลักหนังสือ "คิดถึงหลวงพ่อ"

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ได้ละสังขารแล้วเมื่อเช้านี้ตอนตี ๕ ณ วัดป่าสุคะโต วันนี้จะเคลื่อนสรีระของท่านไปยังวัดภูเขาทอง ท่ามะไฟหวาน และมีพิธีรดน้ำสรีระเวลา ๑๖.๐๐ น.ตามที่ท่านได้สั่งไว้ พร้อมกับกำชับว่า "ในงานศพให้จัดแบบพระที่จน อย่าฟุ่มเฟือย"

ก่อนมรณภาพ ท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประมาณ ๗ เดือน ตลอดเวลาดังกล่าวหลวงพ่อพร้อมรับความตายทุกเมื่อ พร้อมทั้งมีบันทึกถึงลูกศิษย์ ดังตอนหนึ่งว่า

"ขอสั่งลาทุก ๆ ท่าน ธาตุขันธ์คงอยู่อีกได้ไม่นาน แต่ความเป็นกัลยาณมิตรยังอยู่ตลอดไป"

และอีกตอนหนึ่งว่า

"สั่งลามิตรสหายทุกท่าน
ธาตุขันธ์ไม่มีวันที่จะอยู่ ได้นาน
ขอให้เน้น สติ ปัญญา แทน
เป็นปากเป็นเสียงธรรม
ตามที่หลวงพ่อเทียนสอน
พวกเราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริง
เวลานี้มีแต่ปล่อยวาง
ไม่เป็นอะไรกับอะไร

เวลานี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไร
ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนมีธรรมนำพา ไม่มีวันตาย เราเห็นประสบการณ์ตั้งแต่เห็นรูปนามตามความเป็นจริง ขอให้เราจงพากันปฏิบัติไป จะได้พบเห็นอาการดับไม่เหลือของนามรูป 49 ปีที่ผ่านมาคือวันนี้ รู้สึกตัว รู้สึกตัวดี"

พระไพศาล วิสาโล
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

---------------------------

กำหนดการงานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ กุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำเขียน วัดภูเขาทอง
ตลอดวันสามารถกราบคารวะสรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบทอง
๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
(บทธัมมจักร (แปล) หรือ อภิธรรม (แปล)
๑๘.๓๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมบูชา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม-๖ กันยายน ๒๕๕๗
ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ ศาลาใหญ่ (หอสวดมนต์) วัดภูเขาทอง
ตลอดวันสามารถกราบคารวะสรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบทอง
๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรสาธยายธรรม ณ ลานหินโค้ง ภูเขาทอง
๑๘.๓๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมบูชา

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗
๑๓.๐๐ น. เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อ สู่เมรุ วัดภูเขาทอง
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๔.๓๐ น. สาธยายอภิธรรมแปล
๑๕.๐๐ น. ถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อ

 

รวมบทความและไฟล์เสียงรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน

หนักแน่นมั่นคงบนวิถีธรรม
พระไพศาล วิสาโล
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทำวัตรเช้า ณ ศาลาหอไตร

หลวงพ่อคำเขียนจากไปแต่ตัว
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วัดภูเขาทอง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ในงานศพหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ


รำลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระไพศาล วิสาโล

 


ชีวิตและงานของพระครูบรรพตสุวรรณกิจ
โดย พระไพศาล วิสาโล

 


หลวงพ่อคำเขียนกับความเปลี่ยนแปลงที่ท่ามะไฟหวาน
โดย พระไพศาล วิสาโล


นาทีสุดท้ายก่อนหมดลมของหลวงพ่อคำเขียน
โดย พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
บรรยายหลังทำวัตรเช้าที่วัดป่าสุคะโต ๒๖/๐๘/๒๕๕๗

 

 

 

 

"จะตายก็เป็นเช่นนั้นเอง" มรณสติจากหลวงพ่อคำเขียน

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
เนชั่นสุดสัปดาห์
ฉบับที่ 1161 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557

นำสบู่และยาสระผม ที่ให้บริการในห้องอาบน้ำของสถานออกกำลังกาย กลับไปใช้ที่บ้านจะผิดศีลไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE สิงหาคม ๒๕๕๗
มาก่อนกาล
ภาวัน
ไม่กระจ่างเรื่องศีลข้อที่ ๓ 16 สิงหาคม 2014
มีคนคอยจับผิด เพ่งโทษ ควรทำอย่างไร 15 สิงหาคม 2014
ขี้ระแวง ชอบคิดไปเอง จะแก้ไขได้อย่างไร 15 สิงหาคม 2014
เคยทำผิดพลาดไป ทำไมสังคมซ้ำเติมไม่ให้อภัย 13 สิงหาคม 2014
 พูดดี คิดดี ทำดี แล้วได้สิ่งตรงกันข้ามกลับมา 13 สิงหาคม 2014
อยู่คนเดียวกังวลใจว่าตายแล้วจะไม่มีใครเห็นศพ 12 สิงหาคม 2014

Buddhist perspectives on end of life care – a conversation with Phra Paisal Visalo

Author: Dr Suresh Kumar
08 August 2014
Image: Dr Suresh Kumar
Interview | People and places

ความรักของแม่
พระไพศาล วิสาโล
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
วารสารสุขศาลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๒

ยิ่งผลักไส ใจยิ่งทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

กรรมที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
พระไพศาล วิสาโล

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๕
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.146 26 July 2014
Joyful Life & Peaceful Death

เมื่อสิ่งสามัญกลายเป็นความอัศจรรย์
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสาร IMAGE กรกฎาคม ๒๕๕๗
อย่าลืมเก็บของดีติดมือ
ภาวัน

คำกล่าวเปิดงานพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม
พระไพศาล วิสาโล

ตีพิมพ์ลงในหนังสือ
พุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ๒๕๕๗

ฉันอยากอายุยืนสัก 80-90 ปี

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๗

หากการเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร
คนเรารักสุขเกลียดทุกข์ แต่ทำไมจดจแต่เรื่องร้ายๆ

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  ตามรอยท่านเว่ยหล่าง
พระไพศาล วิสาโล

สมดุลชีวิต จิตอาสา

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๗

สู่ความสุขทุกลมหายใจ

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
นิตยสารสะพานหิน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 พฤษภาคม 2557

สุขกาย สงบใจ เมื่อไปสุคะโต
สงบด้วยสติและปัญญา

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาดหมางกับน้องชายเรื่องธุรกิจควรเลิกทำไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายการบรรยายธรรม

-

ข่าว - กิจกรรม

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

โลกเป็นพยาน : แถลงการณ์ร่วมของ คณาจารย์ผู้สอนธรรมมะนานาชาติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ

_______

ดูรายละเอียดได้ที่ห้องหนังสือ เครือข่ายพุทธิกา

_______

สายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สายด่วนให้คำปรึกษาระยะสุดท้าย

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10.00 – 16.00 น.

ให้คำปรึกษาโดย
จิตอาสาสายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

หนังสือแะนำ

๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล

พุทธศาสนาไทยในอนาคต

หน้าแรก คลิปข่าว ไฟล์วีดีโอ

New Heart New World : พระไพศาล วิสาโล

The Owner คนหัวแถว
สัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

๒๙ พ.ค. ๕๓

๒๙ พ.ค. ๕๓

คุยนอกรอบ

 

บทความน่าสนใจ

จงเอาชนะความรุนแรง ด้วยการไม่เคียดแค้นชิงชัง
สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ ต้องกระจายความรัก และกระจายอำนาจ
เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ
พลังของสันติวิธี
ชัยชนะที่ยั่งยืน
ระงับความรุนแรงด้วยสันติวิธี
สู่สันติวัฒนธรรม
ทักษะการไกล่เกลี่ย
รากฐานของสันติวิธี
ความจำเป็นต้องมีกลไก แก้ไขวิกฤตการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทย

อำนาจ ความจริง และสันติภาพ

หนังสือใหม่ที่สามารถาวน์โหลดได้

ลิงค์เว็บไต์ วิสาโล

 

visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล

 

 

แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved