ปฏิรูปสงฆ์ไม่ได้ก็อย่าคิดไปปฏิรูปประเทศ

โพสต์ทูเดย์
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สัมภาษณ์พิเศษ พระไพศาล วิสาโล
เรื่อง อินทรชัย พาณิชกุล

นิตยสาร IMAGE กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มองตนก่อนเปลี่ยนคนอื่น
ภาวัน

หมั่นทำดีกับเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าจะไม่ชอบหน้ากัน แต่ยังไม่เห็นผลดีออะไร

เราจะเอาชนะมานะ อัตตา ความมั่นใจในตัวเองด้วยวิธีใด

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ๒๕๕๘

ปล่อยวางความทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

หาตัวเองให้เจอ

พระไพศาล วิสาโล
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย สปสช.
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘

คืนความสุขให้ชีวิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
สนพ. แสงดาว
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๘

นิตยสาร IMAGE มกราคม ๒๕๕๘
ตามหาคนเข้าใจ
ภาวัน

พระถ่ายรูปพิธีรักษาด้วยวิชาอาคมลงfacebookเหมาะสมหรือไม่
เพื่อนสนิทเข้าใจผิดควรทำอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.158 26 January 2015
Joyful Life & Peaceful Death

ทุกข์คลายได้ เมื่อใจยอมรับ
พระไพศาล วิสาโล

สารโกมล มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๗
อย่าด่วนสรุป

พระไพศาล วิสาโล

ธรรมบันดาลสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๖ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คอลัมน์ โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๒

พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
พระไพศาล วิสาโล

สังคมแห่งความสุข

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
คอลัมน์ : เรื่องจากปก / เรื่อง : กองบรรณาธิการ
All magazine ธันวาคม 2557

พ่อป่วยเป็นมะเร็งมีอาการเครียด หงุดหงิด ชอบด่าว่า คนที่ดูแล จนอึดอัดใจ ท้อใจ ควรทำอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒

สร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเรา

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
วารสาร ธรรมสาส์นชาวพุทธ
ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓

นิตยสาร IMAGE ธันวาคม ๒๕๕๗
หลุมดำปราบเซียน
ภาวัน

สิ่งที่ประเสริฐกว่าโชค

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

มติชนรายวัน วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ฟังด้วยใจ
พระไพศาล วิสาโล

ปีใหม่ ใจสงบเย็น

พระไพศาล วิสาโล
เนชั่นสุดสัปดาห์

วางใจเป็น ก็ไม่เป็นทุกข์

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE พฤศจิกายน ๒๕๕๗
พบเมื่อใด สุขใจเมื่อนั้น
ภาวัน

ฉลาดทำศพ

โดย ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

เวลาเหลือน้อย

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗

จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย กลุ่มธรรมสถิต

หัวหน้าสั่งห้ามให้อาหารแมวจรจัด การห้ามนี้จัดเป็นบาปหรือไม่ และถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือแมวได้ ควรวางอุเบกขาอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.154 26 November 2014
Joyful Life & Peaceful Death

ไม่เป็นอะไรกับอะไร
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๕ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
คอลัมน์ โยมถามพระตอบ
:  ตอนที่ ๑
พระไพศาล วิสาโล

ปาฏิหาริย์สานใจ

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

เตรียมตัวเพื่ออยู่ลำพังยามแก่ชรา 8 พฤศจิกายน 2014
ของที่ถวายพระต้องเป็นของที่ซื้อมาใหม่ หรือซื้อแยกเฉพาะหรือไม่ 8 พฤศจิกายน 2014
ทำอย่างไรให้จิตมีความเมตตาต่อคนที่ทำร้ายเบียดเบียนเรา 7 พฤศจิกายน 2014

สงบจิต สว่างใจ

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

มติชนรายวัน วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พิษจากผลแห่งความดี
พระไพศาล วิสาโล

เติมชีวาให้ชีวิต

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

21คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม

โดย สหรัฐ เจตมโนรมย์
พระไพศาล วิสาโล คำนิยม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  ทำอย่างไรเมื่อถูกขว้างมะพร้าวใส่
พระไพศาล วิสาโล

สุขในทุกความเปลี่ยนแปลง

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
สำนักพิมพ์ ณ ดา

แก้ตัว หรือ แก้ไข

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๗

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๖
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE ตุลาคม ๒๕๕๗
แพ้พ่ายเพราะใจไม่นิ่ง
ภาวัน

กิจกรรมเป็นมิตรกับความตาย
โดย  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 
จัดให้แก่ สังฆะโคราช ที่ศูนย์สุขภาพริมลิฟวิ่ง 
วันที่ 22 มีนาคม 2557

ตีพิมพ์ลงหนังสือ กายสดใส ใจปล่อยวาง
สื่อการสอนในกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพบำบัด

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ

โดย ส.ศิวรักษ์
พระไพศาล วิสาโล คำนิยม
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย

เราสอนอย่างที่เราเป็น
๔. ความคาดหวังของครูแพทย์

บทสนทนางานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแพทย์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักเรียนหญิงปีนขึ้นไปทำความสะอาดพระพุทธรูปเหมาะสมไหม,
ความกรุณาจะต้องประกอบด้วยความรู้สึกดีๆ เสมอไปไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

Goodness and Generosity Perverted:
The Karma of Capitalist Buddhism in Thailand
Santikaro and Phra Phaisan Visalo

Rethinking Karma The Dharma of Social Justice
Jonathan S. Watts Editor

เราสอนอย่างที่เราเป็น
๓. พอใจสิ่งที่มี ยินดีสิ่งที่ได้

บทสนทนางานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแพทย์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.150 26 September 2014
Joyful Life & Peaceful Death

เวลาเหลือน้อย
พระไพศาล วิสาโล

เราสอนอย่างที่เราเป็น
๒.ฉันทะกับภาระงาน

บทสนทนางานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแพทย์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๕๗

ทำความดี เห็นความจริง เข้าถึงความสุข
พระไพศาล วิสาโล

เราสอนอย่างที่เราเป็น
๑.ฉันทะของครูแพทย์

บทสนทนางานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแพทย์
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ธรรมะบรรยาย “สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน”
พระไพศาล วิสาโล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธรรมบรรยายสำหรับนักศึกษาแพทย์ ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์

นิตยสาร IMAGE กันยายน ๒๕๕๗
อย่าว่าคนเมา
ภาวัน

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วิพากษ์พุทธผู้หลงทาง

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
EXCLUSIVE TALK
นิตยสาร 5000S.ORG
vol.4 กันยายน-ตุลาคม 2557

เหนือกว่าอิทธิปาฏิหาริย์
พระไพศาล วิสาโล

แสดงธรรมงานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดภูเขาทอง

ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
พระไพศาล วิสาโล

แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ๑ กันยายาน ๒๕๕๗

บางมุมของหลวงพ่อคำเขียน
พระไพศาล วิสาโล

แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ๔ กันยายาน ๒๕๕๗

เสียความมั่นใจ กลัวภรรยาใหม่ของสามี จะแย่งความเป็นแม่ไป

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

คำสั่งเสียของหลวงพ่อ
พระไพศาล วิสาโล

แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ศิษย์มีครู
พระไพศาล วิสาโล

แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ในทุกข์ มีความไม่ทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ๕ กันยายน ๒๕๕๗

อยู่ด้วยสติ ป่วยด้วยสติ ตายด้วยสติ
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมเทศนาวันปลงสรีระสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
พระไพศาล วิสาโล

ไม่มีความสุขในการทำงาน ไม่อยากทำงานเพื่อเงินควรวางใจอย่างไรดี

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

มติชนรายวัน วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระสุดท้ายของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา
พระไพศาล วิสาโล

ตถตา จะตายก็เป็นเช่นนั้นเอง

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระไพศาล วิสาโล บรรณาธิการ

รู้ซื่อๆ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระไพศาล วิสาโล บรรณาธิการ

วาระสุดท้ายของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
มติชน
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557

ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวฺณโณ

พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

"จะตายก็เป็นเช่นนั้นเอง" มรณสติจากหลวงพ่อคำเขียน

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
เนชั่นสุดสัปดาห์
ฉบับที่ 1161 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557

นำสบู่และยาสระผม ที่ให้บริการในห้องอาบน้ำของสถานออกกำลังกาย กลับไปใช้ที่บ้านจะผิดศีลไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

รายการบรรยายธรรม

-

รวมบทความและไฟล์เสียงรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ผู้เป็นสมณะ

พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
แสดงธรรมงานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดภูเขาทอง

ผู้ยืนยันสัจธรรม

พระเอกวีร์ มหาญาโณ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

การอาพาธและการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ชีวิตและการงานของหลวงพ่อคำเขียนในช่วงแรก

พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

รวมเรื่องเล่ารำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน

บทความเพิ่มเติม
-
หลวงพ่อคำเขียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก
พระครูสุภาจารวัฒน์ วัดท่าลาด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ธรรมเทศนางานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

23 สค. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
24 สค. พระอาจารย์เอนก เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
25 สค. พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส สกลนคร
26 สค. หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล วัดชัยชุมพล ชัยภูมิ
26 สค. พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
27 สค. พระราชภาวนาวนาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
28 สค. พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาทีโป วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
29 สค. พระอาจารย์มหาดิเรก พุทธยานันโท เจ้าอาวาสวัดแพร่แสงเทียน แพร่
30 สค. พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
30 สค. พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
31 สค. พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
1 กย. หลวงปู่กรม ถาวโร วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
2 กย. พระอาจารย์สุปัน สุมงฺคโร วัดโนนสูงสะอาด ชัยภูมิ
3 กย. พระอาจารย์ตงหมิง ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ชัยภูมิ
4 กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
5 กย. พระอาจารย์ล้วน เกสโร เจ้าอาวาสวัดป่าอกาลิโก บุรีรัมย์
6 กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต


รำลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ :
วิปัสสนาบนหน้าข่าว โดยพระไพศาล วิสาโล
บันทึกหน้าสุดท้ายหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

หนักแน่นมั่นคงบนวิถีธรรม
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ทำวัตรเช้า ณ ศาลาหอไตร

หลวงพ่อคำเขียนจากไปแต่ตัว
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วัดภูเขาทอง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ในงานศพหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

รำลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระไพศาล วิสาโล
ชีวิตและงานของพระครูบรรพตสุวรรณกิจ
โดย พระไพศาล วิสาโล
หลวงพ่อคำเขียนกับความเปลี่ยนแปลงที่ท่ามะไฟหวาน
โดย พระไพศาล วิสาโล

การอาพาธและการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
(ไฟล์เสียง)

พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป
เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)

หลวงตากรม ถามวโร
หลวงตากรม ถามวโร เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)

แม่ชิวิภาพรรณ นาคแพน
แม่ชีวิภาพรรณ นาคแพน เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)


วิชัยรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน
วิชัย นาพัวเล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)


ประสบการณ์การดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พญ. นวพร ตันศิริ

อายุรแพทย์โรคเลือด
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved