นิตยสาร IMAGE สิงหาคม ๒๕๕๗
มาก่อนกาล
ภาวัน
ไม่กระจ่างเรื่องศีลข้อที่ ๓ 16 สิงหาคม 2014
มีคนคอยจับผิด เพ่งโทษ ควรทำอย่างไร 15 สิงหาคม 2014
ขี้ระแวง ชอบคิดไปเอง จะแก้ไขได้อย่างไร 15 สิงหาคม 2014
เคยทำผิดพลาดไป ทำไมสังคมซ้ำเติมไม่ให้อภัย 13 สิงหาคม 2014
 พูดดี คิดดี ทำดี แล้วได้สิ่งตรงกันข้ามกลับมา 13 สิงหาคม 2014
อยู่คนเดียวกังวลใจว่าตายแล้วจะไม่มีใครเห็นศพ 12 สิงหาคม 2014

Buddhist perspectives on end of life care – a conversation with Phra Paisal Visalo

Author: Dr Suresh Kumar
08 August 2014
Image: Dr Suresh Kumar
Interview | People and places

ความรักของแม่
พระไพศาล วิสาโล
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
วารสารสุขศาลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๒

ยิ่งผลักไส ใจยิ่งทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

กรรมที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
พระไพศาล วิสาโล

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๕
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.146 26 July 2014
Joyful Life & Peaceful Death

เมื่อสิ่งสามัญกลายเป็นความอัศจรรย์
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสาร IMAGE กรกฎาคม ๒๕๕๗
อย่าลืมเก็บของดีติดมือ
ภาวัน

คำกล่าวเปิดงานพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม
พระไพศาล วิสาโล

ตีพิมพ์ลงในหนังสือ
พุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ๒๕๕๗

ฉันอยากอายุยืนสัก 80-90 ปี

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๗

หากการเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร
คนเรารักสุขเกลียดทุกข์ แต่ทำไมจดจแต่เรื่องร้ายๆ

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  ตามรอยท่านเว่ยหล่าง
พระไพศาล วิสาโล

สมดุลชีวิต จิตอาสา

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๗

สู่ความสุขทุกลมหายใจ

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
นิตยสารสะพานหิน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 พฤษภาคม 2557

สุขกาย สงบใจ เมื่อไปสุคะโต
สงบด้วยสติและปัญญา

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาดหมางกับน้องชายเรื่องธุรกิจควรเลิกทำไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE มิถุนายน ๒๕๕๗
หมดสนุกเมื่อเงินมา
ภาวัน

ทำงานอย่างมีความสุขได้อย่างไร เมื่อเจ้านายไม่เป็นกัลยาณมิตร
พิการและเป็นโรคซึมเศร้า ทำอย่างไรจึงจะหาย

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๗

เอาชนะความกลัว
พระไพศาล วิสาโล

ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

เพื่อนแค้นเราจะตัดเวรนี้อย่างไร
ควรทำอย่างไรเมื่อสามีชอบดุด่าลูก จนลูกไม่เคารพ

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

มติชนรายวัน วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

บ่าวที่ดี นายที่เลว
พระไพศาล วิสาโล

เพราะพอใจในสิ่งที่มีอยู่จึงไม่กระตือรือร้นและไม่ก้าวหน้า

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE พฤษภาคม ๒๕๕๗
ใจดีสู้เสือ
ภาวัน
นิตยสารซีเครท :  Vol.6 No.142 26 May 2014
Joyful Life & Peaceful Death

ความดีที่ผันแปร
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะสมเด็จย่า

จัดพิมพ์โดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

รู้ใจไกลทุกข์

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๗

อนุสติ... เจรจา รักษาชีวิต ยุติรุนแรง

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
ไทยพีบีเอส
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เอกภาพในความหลากหลาย

โดย ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

“สติ” ที่ถูกมองข้าม
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕๐ เมษายน ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  เคราะห์กรรมมิอาจย่ำยี
พระไพศาล วิสาโล

สร้างบ้านใหม่ต้องสร้างศาลพระภูมิไหม
คำถามจากพระบวชใหม่

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สุขแสนใกล้ ที่ใจเรา

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของพระยันตระ

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
ฝ่ายข่าว อมรินทร์เทเลวิชั่น
วันที่ 25 เมษายน 2557

พระกด LIKE รูปผู้หญิงอาบัติไหม
ทวงหนี้แล้วลูกหนี้ทุกข์ร้อนใจจะเป็นบาปไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

รำลึกถึงหลวงพ่อเสถียร ปัญญาวุโธ
พระไพศาล วิสาโล

หลวงพ่อเสถียรเป็นคนที่มีน้ำใจแต่พูดตรง ทำนองปากร้ายใจดี ใครที่ไม่รู้จักนิสัยใจคอของท่าน ก็จะทนท่านได้ยาก แต่หากไม่ถือสาคำพูดของท่าน ก็จะรู้ว่าท่านเป็นคนน่าคบ แม้ท่านจะโกรธง่าย น้อยใจง่าย แต่ก็หายเร็ว อย่างไรก็ตามข้าพเจ้านับว่าโชคดีที่ท่านเมตตากับข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ดังมีเพื่อนพระบางรูปตั้งข้อสังเกตว่า ท่านไม่ค่อยต่อว่าข้าพเจ้าลับหลังเลย เวลาข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องใด ท่านก็ยินดีทำให้เสมอ ดังได้กล่าวแล้วว่าชีวิตของข้าพเจ้าที่ภูหลงจะลำบากกว่าที่เป็นอยู่มาก หากไม่มีหลวงพ่อเสถียรมาเป็นกัลยาณมิตร ข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณท่านมาก แต่เสียใจที่ในช่วงท้ายของท่าน ข้าพเจ้าช่วยเหลือท่านได้น้อยมาก วันที่ท่านมรณภาพ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้อยู่ดูใจท่าน เนื่องจากอยู่กรุงเทพ ฯ และกำลังเดินทางไปประเทศจีน ได้แต่พูดกับท่านทางโทรศัพท์ไม่กี่นาทีก่อนที่ท่านจะจากไป เพื่อน้อมนำใจของท่านให้เป็นกุศลและพร้อมรับความตายด้วยใจสงบ 

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ๒๕๕๗

รู้ทุกข์ พบธรรม
พระไพศาล วิสาโล

ทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียพ่อไป

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE เมษายน ๒๕๕๗
เปลื้องใจจากอดีตที่เจ็บปวด
ภาวัน

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๔
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๑

ยอมรับได้ ใจก็สงบ
พระไพศาล วิสาโล

ปฏิบัติธรรมแล้วทำไม "ความคิดไม่ดี" ถึงมากขึ้นไม่น้อยลง

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

นิตยสารซีเครท :  Vol.6 No.138 26 March 2014
Joyful Life & Peaceful Death

ก้าวข้ามความกลัว
พระไพศาล วิสาโล

ข้อมูลทางสถิติชี้ว่าผู้มีอายุ ๖๕-๗๔ ปี ไม่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรม อธิบายอย่างไร, นั่งสมาธิแล้วตัวเอียงจะหงายหลัง ควรทำอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

๓๐ ปีในวิถีสมณะ
พระไพศาล วิสาโล

บทความในหนังสือ ๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายการบรรยายธรรม

-

ข่าว - กิจกรรม

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ดูรายละเอียดได้ที่ หมู่บ้านพลัม

โลกเป็นพยาน : แถลงการณ์ร่วมของ คณาจารย์ผู้สอนธรรมมะนานาชาติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ

_______

ดูรายละเอียดได้ที่ห้องหนังสือ เครือข่ายพุทธิกา

_______

สายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้บริการ
โทร 08-6002-2302

สายด่วนให้คำปรึกษาระยะสุดท้าย

มีปัญหาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะในด้านจิตใจ หากไม่รู้จะโทรศัพท์ไปปรึกษาใคร คิดถึงสายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10.00 – 16.00 น.

ให้คำปรึกษาโดย
จิตอาสาสายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

หนังสือแะนำ

๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล

พุทธศาสนาไทยในอนาคต

หน้าแรก คลิปข่าว ไฟล์วีดีโอ

New Heart New World : พระไพศาล วิสาโล

The Owner คนหัวแถว
สัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

๒๙ พ.ค. ๕๓

๒๙ พ.ค. ๕๓

คุยนอกรอบ

 

บทความน่าสนใจ

จงเอาชนะความรุนแรง ด้วยการไม่เคียดแค้นชิงชัง
สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ ต้องกระจายความรัก และกระจายอำนาจ
เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ
พลังของสันติวิธี
ชัยชนะที่ยั่งยืน
ระงับความรุนแรงด้วยสันติวิธี
สู่สันติวัฒนธรรม
ทักษะการไกล่เกลี่ย
รากฐานของสันติวิธี
ความจำเป็นต้องมีกลไก แก้ไขวิกฤตการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทย

อำนาจ ความจริง และสันติภาพ

หนังสือใหม่ที่สามารถาวน์โหลดได้

ลิงค์เว็บไต์ วิสาโล

 

visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล

 

 

แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved