ทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียพ่อไป

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE เมษายน ๒๕๕๗
เปลื้องใจจากอดีตที่เจ็บปวด
ภาวัน

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๔
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๑

ยอมรับได้ ใจก็สงบ
พระไพศาล วิสาโล

ปฏิบัติธรรมแล้วทำไม "ความคิดไม่ดี" ถึงมากขึ้นไม่น้อยลง

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

พุทธวิธีปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในองค์กร 9 เมษายน 2014
 ต้องทำงานกับคนพาลวางใจอย่างไร 9 เมษายน 2014
 มีเวลาน้อยบวชเพียงแค่ห้าวันจะเพียงพอไหม 8 เมษายน 2014
 สมองตายในทางพุทธถือว่าตายไหม 8 เมษายน 2014
 ใช้ยาขจัดเหาเป็นบาปไหม 7 เมษายน 2014
นิตยสารซีเครท :  Vol.6 No.138 26 March 2014
Joyful Life & Peaceful Death

ก้าวข้ามความกลัว
พระไพศาล วิสาโล

ข้อมูลทางสถิติชี้ว่าผู้มีอายุ ๖๕-๗๔ ปี ไม่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรม อธิบายอย่างไร, นั่งสมาธิแล้วตัวเอียงจะหงายหลัง ควรทำอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

ข้อสงสัย ๔ ประการเกี่ยวกับการเจรจา

โพสต์ทูเดย์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
พระไพศาล วิสาโล
กลุ่มสันติทำ สัมภาษณ์และเรียบเรียง

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาองค์กรอัยการ
ธรรมะสำหรับข้าราชการ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗

เมื่อตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ เหตุใดจึงไม่ตักตวงความสุขแบบบริโภคนิยม
พระไพศาล วิสาโล

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE มีนาคม ๒๕๕๗
อย่าร้องไห้เมื่ออาทิตย์ลับฟ้า
ภาวัน

แทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เสียไป เพียงแค่หันมาชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่รอบตัว ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ใช่หรือไม่ว่าผู้คนจำนวนมากทั้ง ๆ ที่มีอะไรต่ออะไรมากมาย แต่ก็ยังเป็นทุกข์ ก่นด่าชะตากรรม เพราะมัวแต่นึกถึงสิ่งที่หลุดลอยไป ใจที่เอาแต่เศร้าซึมเสียใจทำให้เขามองข้ามสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ต่อหน้าไปอย่างน่าเสียดาย กลายเป็นว่าแทนที่จะเสียหนึ่ง ก็เสียสองหรือสามซ้ำเข้าไปอีกมีคนหนึ่งกล่าวไว้น่าฟังมากว่า “อย่าร้องไห้เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า เพราะน้ำตาจะทำให้เธอมองไม่เห็นดวงดาว” อะไรที่เสียไปแล้วป่วยการที่จะอาลัยอาวรณ์ หันมาใส่ใจกับสิ่งดี ๆ มีคุณค่า ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าหรือ

มีคนหนึ่งกล่าวไว้น่าฟังมากว่า “อย่าร้องไห้เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า เพราะน้ำตาจะทำให้เธอมองไม่เห็นดวงดาว” อะไรที่เสียไปแล้วป่วยการที่จะอาลัยอาวรณ์ หันมาใส่ใจกับสิ่งดี ๆ มีคุณค่า ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าหรือ

แค่เปิดใจก็เป็นสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗

มติชนรายวัน วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ทำไมต้องเจรจากับโจร
พระไพศาล วิสาโล

ไว้อาลัยทุกชีวิต ยุติทุกความรุนแรง เรียกร้องทุกฝ่ายเจรจา

อนุสติจาก พระไพศาล วิสาโล
ในงาน "ไว้อาลัยทุกชีวิต ยุติทุกความรุนแรง เรียกร้องทุกฝ่ายเจรจา"
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา สี่แยกคอกวัว

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๔๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  ยิ้มเข้าหา
พระไพศาล วิสาโล

มงคลที่แท้ของชีวิต
แนวคิดชีวิตเป็นสุขรับปีใหม่

พระไพศาล วิสาโล
Someone Special
Story: CMGB-dusita Photo: CMGB-kanit
นิตยสารท่องเที่ยวโวยาจ
ฉบับที่ 84 Vol.7 No.12

การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ
ไหนว่าเวลาเป็นยารักษาใจ

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

เลือกทางนี้(ดีกว่า)
๑๒ วิธีเยียวยากายใจ

โดย เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน
บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

ถามทางโลก ตอบทางธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
สำนักพิมพ์ เพชรประกาย

นิตยสาร IMAGE กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เยียวยาด้วยรัก
ภาวัน

เบื้องหลังพฤติกรรมอันเลวร้ายของผู้คนนั้น มักได้แก่การขาดความรักและรู้สึกไร้คุณค่า ความรู้สึกเช่นนี้ไม่เพียงทำร้ายคนอื่นเท่านั้น หากยังนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำร้ายตนเองอีกด้วย ต่อเมื่อจิตใจได้รับการเติมเต็มด้วยความรัก ชีวิตจึงจะหันไปสู่ความดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แต่ความรักที่ได้จากใครนั้น มากเพียงใดก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักที่บ่มเพาะในใจตน รวมทั้งความรักที่ให้แก่ตนเอง เมื่อรักตนเองได้อย่างแท้จริง ความรักผู้อื่นก็จะเป็นเรื่องง่าย

ความเป็นมนุษย์ที่แท้ บนวิถีแห่งความรัก

พระไพศาล วิสาโล
เนชั่นสุดสัปดาห์ (ฉ.1129) รายงานพิเศษ
ภาวินี อินเทพ เรื่องและภาพ

จากงานแนะนำ โครงการอุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพ 'พิพิธภัณฑ์แม่' (Mother's Spiritual Museum)

ธรรมชาติตะโกนสอนธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
ภาพถ่ายโดย สมคิด ชัยจิตวนิช
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗

สานรัก สร้างสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๓
มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗

นิตยสารซีเครท :  Vol.6 No.134 26 January 2014
Joyful Life & Peaceful Death

เป็นสุขเมื่อมองสิ่งที่มี
พระไพศาล วิสาโล
คำบรรยายในงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่ ๑๔
พระไพศาล วิสาโล

๓๐ ปีในวิถีสมณะ
พระไพศาล วิสาโล

บทความในหนังสือ ๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายการบรรยายธรรม

 

ข่าว - กิจกรรม

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

โลกเป็นพยาน : แถลงการณ์ร่วมของ คณาจารย์ผู้สอนธรรมมะนานาชาติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ

_______

ดูรายละเอียดได้ที่ห้องหนังสือ เครือข่ายพุทธิกา

_______

สายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้บริการ
โทร 08-6002-2302

สายด่วนให้คำปรึกษาระยะสุดท้าย

มีปัญหาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะในด้านจิตใจ หากไม่รู้จะโทรศัพท์ไปปรึกษาใคร คิดถึงสายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10.00 – 16.00 น.

ให้คำปรึกษาโดย
จิตอาสาสายด่วนปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

หนังสือแะนำ

๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล

พุทธศาสนาไทยในอนาคต

หน้าแรก คลิปข่าว ไฟล์วีดีโอ

New Heart New World : พระไพศาล วิสาโล

The Owner คนหัวแถว
สัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

๒๙ พ.ค. ๕๓

๒๙ พ.ค. ๕๓

คุยนอกรอบ

 

บทความน่าสนใจ

จงเอาชนะความรุนแรง ด้วยการไม่เคียดแค้นชิงชัง
สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ ต้องกระจายความรัก และกระจายอำนาจ
เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ
พลังของสันติวิธี
ชัยชนะที่ยั่งยืน
ระงับความรุนแรงด้วยสันติวิธี
สู่สันติวัฒนธรรม
ทักษะการไกล่เกลี่ย
รากฐานของสันติวิธี
ความจำเป็นต้องมีกลไก แก้ไขวิกฤตการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทย

อำนาจ ความจริง และสันติภาพ

หนังสือใหม่ที่สามารถาวน์โหลดได้

ลิงค์เว็บไต์ วิสาโล

 

visalo.org รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล

 

 

แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved