รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย วัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง วัดป่ามหาวัน
พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๙

ดูแลใจให้ดี
พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวันวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คุณธรรมแต่กำเนิด
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารซีเครท : No.190 26 พฤษภาคม 2016
Joyful Life & Peaceful Death

พลังแห่งเมตตากรุณา
พระไพศาล วิสาโล

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๘

ความสงบพบได้ทุกหนแห่ง
พระไพศาล วิสาโล

อุดมคติ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมล คีมทอง
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

เป็นมิตรกับคนทุกข์
พระไพศาล วิสาโล
คลินิก วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา
ฉบับ พฤษภาคม 2016

ผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริง
พระไพศาล วิสาโล

ตีพิมพ์ลงในหนังสือ

ไม้งามแห่งวรรณสว่างจิต

จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต

เกิดแต่ดิน คืนสู่ดิน

นิทรรศการจิตรกรรมเขียนดิน โดย สมภพ บุตรราช
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต
ผู้เขียน ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
Learning to confront fear at a forest monastery in Thailand
By Phoebe Myers Feb 11, 2016
ดับไฟในป่า ดับไฟในใจ
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องของแม่ชีป่าน
ผู้เขียน เงาศิลป์ คงแก้ว
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
บ้านน้อยหลังนี้
ผู้เขียน เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารอิมเมจ
เมษายน ๒๕๕๙

เสียน้อยเสียยาก
ภาวัน

มติชนรายวัน วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทำบุญแต่ห่างธรรม
พระไพศาล วิสาโล

สานพลังหวัง ด้วยพลังธรรม : รำลึกถึงอุดมคติอาจารย์ป๋วย

พระไพศาล วิสาโล

ปรับปรุงจากปาฐกถาธรรมงาน “คีตกวีธรรมสามัญชนคนต้นแบบ” เชิดชูเกียรติอาจารย์ป๋วยอึ๊งภากรณ์
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ๒๕๕๙

อย่าให้อัตตาครองใจ
พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ไม่เป็นอะไรกับอะไร
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

ใบไม้ไหว ใจนิ่งสงบ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๖
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ม็อบพระ ปะทุวิกฤตศรัทธา สมเด็จช่วง – มหาเถรฯ - ธรรมกาย

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับ ๓๒๙
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นิตยสารอิมเมจ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หน้าแตก
ภาวัน

เยียวยาใจ
ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล และ พญ. รุจิรา มังคละศิริ
ผู้เรียบเรียง วรพงษ์ เวชามาลีนนท์
จัดพิมพ์โดย สปสช.
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

รำลึกถึงบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
หนังสือ แลหลัง ๘๐ ปี "วาระ ๓" อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : คำสอนของหลวงตา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมาได้อย่างไร
(จบ) ศาสนา คือความรัก ความเมตตา และการให้อภัย

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมาได้อย่างไร
(๕) เหตุผลของสันติวิธี

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

ศีลธรรมและสันติภาพจะกลับมาได้อย่างไร
(๔) คำสอนเรื่องกาลามสูตร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.182
Joyful Life & Peaceful Death

ไม่มีอะไรที่ไร้ประโยชน์
พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธศาสนาเป็นมากกว่าสิ่งปลอบประโลมใจ
พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : อารมณ์ขันของสมเด็จ ฯ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล
วารสารสุขศาลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๗

สติรักษาใจ
พระไพศาล วิสาโล
ห้องเรียนครูแพทย์

จัดพิมพ์โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาในครูแพทย์ชนบท
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารอิมเมจ
มกราคม ๒๕๕๘

มันมาให้เราเรียนรู้
ภาวัน

ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี ๒๕๒๗
แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม
โดย พระไพศาล วิสาโล

สนับสนุนการพิมพ์โดย สปสช.
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๘

รอยคำ ธรรมยาตรา
บันทึกภาพและบทกวี ธรรมยาตราลำปะทาว ครั้งที่ ๑๕-๑๖

โดย สนิท แม้นมณี
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เร็วไม่ว่า แต่ช้าให้เป็น
SLOW - In Praise of Slowness

เขียนโดย Carl Honoré
แปลโดย กรรณิการ พรมเสาร์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ โอเพ่นบุ๊คส์

ยิ้มรับความทุกข์ ได้สุขเป็นรางวัล

โดย พุทธทาสภิกขุ, พระไพศาล วิสาโล, ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ทูเดย์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขยายใจให้ใหญ่ขึ้น

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วารสาร “ผู้ไถ่” ในมุมที่ พระไพศาล วิสาโล รู้จัก
และวิสัชนา ประเด็นสังคมบริโภคนิยมกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
โดยวารสารผู้ไถ่ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑๐๐ ม.ค. - เม.ย. ๒๕๕๙

นิตยสารซีเครท : No.187 10 เมษายน 2016
online stories

สงบได้เมื่อใจยอมรับ
พระไพศาล วิสาโล

การศึกษาของผู้ถูกกดขื่
PEDAGOGY OF THE OPPRESSED

เขียนโดย เปาโล เฟรเร
แปลโดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์, นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ และ วิจักขณ์ พานิช
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

โรงเรียนวัดของพระไพศาล

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย Earth Expeditions และธนาคารจิตอาสา
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นิตยสารอิมเมจ
พฤษภาคม ๒๕๕๙

กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง
ภาวัน

บันทึกจากเบื้องลึก (ภาคต้น)
ชีวิตมีเรื่องราว...ก่อนก้าวสู่สายธารธรรม
กำพล ทองบุญนุ่ม
ผู้เขียน สง่า ลือชาพัฒนพร
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

เล็กน้อยแต่ทรงคุณค่า
พระไพศาล วิสาโล

ตีพิมพ์ลงในหนังสือ

ไม้งามแห่งวรรณสว่างจิต

จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘

หลังควันไฟในป่าภูหลง

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
รายการคนค้นคน
วันที่ ๒๖ เมษายน๒๕๕๙

ชีวิตและความตายในมิติวัฒนธรรม
พระไพศาล วิสาโล

คู่มือพัฒนาทักษะสำหรับพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๗
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๒ มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙

ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๒ มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙

นิตยสารซีเครท : No.186 26 มีนาคม 2016
Joyful Life & Peaceful Death

เสียงธรรมที่ซาบซึ้งใจ
พระไพศาล วิสาโล

ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย
โซเกียล ริมโปเช 

แปลโดย พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1235-1238
วันที่ ๒๙ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รำลึกถึงพิชัย ไตรภัทร
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารอิมเมจ
มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อโชคมาเยือน
ภาวัน

ทางออกอยู่ที่ใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘

๑๖ คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน
ผู้เขียน ตาแป๋วมองโลก
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : บางเสี้ยวในวัยหนุ่ม
หลวงพ่อชา สุภัทโท

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.183 10 Febuary 2016
Dhamma Daily

จะไปสู่สุคติได้อย่างไรเมื่อเป็นอัลไซเมอร์
พระไพศาล วิสาโล

อยู่กับปัจจุบัน
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บวชต้นไม้
ผู้เขียน ซูซาน เอ็ม. คาร์ลิงตัน
ผู้แปล นัยนา นาควัชระ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : วันสุดท้ายของหลวงปู่ดูลย์
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล
ฟื้นวัด คืนเมือง
อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ
จัดพิมพ์โดย สถาบันอาศรมศิลป์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล
อาสาเพื่อนรับฟัง

จัดพิมพ์โดย สปสช.
คำปรารภโดย พระไพศาล วิสาโล

ชี้ทางเดินแห่งชีวิตด้วยธรรมะ
มีปัญญา ดับทุกข์ พบสุขสงบ

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.181 10 January 2016
True Story

เมื่อความตายอยู่ตรงหน้า
พระไพศาล วิสาโล

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : สัจธรรมจากเมล็ดข้าว
หลวงปู่ขาว อนาลโย

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

ขอบคุณความทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๑๐ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : วัยเด็กของหลวงพ่อปัญญา
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปัญญานันโท)

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
พระไพศาล วิสาโล

สร้างภูมิคุ้มใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved